Architect/projectontwikkelaar


Wat kan 3Bvk voor u betekenen

  • het maken van een raming op basis van kengetallen tijdens het schetsontwerp of voorlopig ontwerp,
  • het maken van een elementenbegroting(met onderbouwing) in de VO- en/of DO-fase om te controleren of de plannen binnen het beschikbare budget vallen. Indien de plannen  aangepast moeten worden, dan kunnen de aanpassingen/bezuinigingen onderbouwd worden met financiële consequenties,
  • het maken van een directiebegroting tijdens de aanbestedingsfase,
  • het controleren van de begroting van de aannemer, of vergelijken van meerdere begrotingen. Met een onafhankelijke prijsbepaling kunt u gemakkelijker onderhandelen en beslissingen nemen.